ψηφιακές αρχειακές συλλογές
των Αρχείων Ν. Πέλλας


Γ΄ ΚΠΣ - Κοινωνία της Πληροφορίας
Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
και κατά 20% από εθνικούς πόρου
ς

   

Τα Αρχεία Νομού Πέλλας είναι περιφερειακή υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους. Βασικός σκοπός των Γ.Α.Κ. Πέλλας είναι η εποπτεία, διάσωση, συγκέντρωση, ταξινόμηση και ευρετηρίαση του αρχειακού υλικού του νομού Πέλλας, καθώς και η διάθεση και η με ποικίλους τρόπους αξιοποίηση όλου αυτού του αρχειακού πλούτου.
Τα Αρχεία Νομού Πέλλας στεγάζονται στον 1ο όροφο 5όροφου κτιρίου στην οδό Φιλίππου 38. Τα γραφεία των Αρχείων είναι ανοικτά για το κοινό από Δευτέρα έως Παρασκευή 8:30-14:30.
Ταχ. δ/νση: Φιλίππου 38, ΤΚ 582 00, Έδεσσα.
Τηλ. - Fax : 23810 27031 - Email: mailgak.pel.sch.gr


Επαναληπτική Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της υπηρεσίας Γ.Α.Κ. - Αρχεία Ν. Πέλλας
ΑΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τους μηνιαίους προϋπολογισμούς όλων των περιφερειακών υπηρεσιών από τον Ιούλιο του 2017 έως και σήμερα, μπορείτε να τους δείτε πατώντας εδώ.


Ορισμένες σελίδες αυτής της τοποθεσίας του Ιστού είναι υπό κατασκευή. Παρακαλούμε για την υπομονή σας. Για υποδείξεις και προτάσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε μαζί μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτή η τοποθεσία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των χρηστών.